VÄLKOMMEN TILL

Sala-Heby släktforskare                                            (Uppdaterad senast 2019-11-15)

Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent. Tag kontakt med Sala-Heby släktforskare. Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening, 2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare. I dag är vi 176 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.