(Senast ändrad 2022-09-19) 

VÄLKOMMEN TILL  Sala-Heby släktforskare!                

Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent. Tag kontakt med Sala-Heby  släktforskare. Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening, 2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare. I dag är vi 173 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.

Information om våra temadagar, se under Aktiviteter 2022
___________________________________________________

Glöm inte Seniordagen den 4 oktober 2022, se under Aktiviteter 2022 
________________________________________________________

Vi söker handledare till våra kurser, se vidare under Kurser

Wåra Rötter Tjust släktforskarförening nr 2 2022, se vidare under Artiklar

Föreningen säljer Bo Svärds antavlor.
Gå in under rubriken ”Blanketter & Antavlor” och scrolla dig längst ner.

Facebook: Till våran  facebook- grupp: