VÄLKOMMEN TILL  Sala-Heby släktforskare!                

Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent. Tag kontakt med Sala-Heby  släktforskare. Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening, 2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare. I dag är vi ca: 190 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.
Vi har vår verksamhet i Föreningarnas hus på Kaplanen, Drottninggatan 10 Sala.

Sala-Heby Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund
____________________________________________________________
Senast ändrad:
– 2024-02-01; Medlemsbrev feb. 2024. Se vidare under ”Medlemsbrev”.
– 2024-02-01; DNA och Årsmöte. Se vidare under ”Aktiviteter 2024”
– 2024-02-01; Vigda 1750 – 1799 sökbart för hela Sverige.  
                          Se vidare under ”Hjälpmedel vid släktforskning”


Ang. Senast ändrad, kommer den i fortsättningen på anvisad plats att visas
med röd rubrik. Den röda rubriken och info. här, kommer att vara kvar i max två veckor. 
____________________________________________________________