VÄLKOMMEN TILL  Sala-Heby släktforskare!                

Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent. Tag kontakt med Sala-Heby  släktforskare. Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening, 2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare. I dag är vi ca: 190 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.
Vi har vår verksamhet i Föreningarnas hus på Kaplanen, Drottninggatan 10 Sala.

Sala-Heby Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund
____________________________________________________________
Senast ändrad:

2024-04-12; Efterlysningar!
                     Föreningen söker en kursledare samt en person att ingå i
                     hemsidegruppen. se vidare under ”Nyheter”, Efterlysningar.

Ang. Senast ändrad, kommer den i fortsättningen på anvisad plats att visas
med röd rubrik. Den röda rubriken och info. här, kommer att vara kvar i max två veckor. 
____________________________________________________________