Senast ändrad:
– 2023-05-25, se vidare under Nyheter (Lär känna dina militära förfäder)
2023-05-15, se vidare under Hjälpmedel vi släktforskning (Sex hjälpmedel som finns på YouTube)
Ang. Senast ändrad, kommer den i fortsättningen på anvisad plats att visas
med röd rubrik. Den röda rubriken och info. här, kommer att vara kvar i max två veckor. 
__________________________________________________________________

VÄLKOMMEN TILL  Sala-Heby släktforskare!                

Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent. Tag kontakt med Sala-Heby  släktforskare. Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening, 2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare. I dag är vi 190 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.

Uppdaterat program för Sala-Heby släktforskare maj-juli.
se vidare under Aktiviteter 2023

 
Vi har vår verksamhet i Föreningarnas hus
(f.d. Kaplanen)
Drottninggatan 10 Sala


Föreningen säljer Bo Svärds antavlor.

Gå in under rubriken ”Blanketter & Antavlor” och scrolla dig längst ner.

Facebook: Till våran  facebook- grupp: