(Senast ändrad 2020-09-13)

VÄLKOMMEN TILL  Sala-Heby släktforskare!                                                                  Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent.                                                      Tag kontakt med Sala-Heby släktforskare.                                                                            Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening,                                  2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare.                                                            I dag är vi 176 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Styrelsen håller på och undersöker möjligheten till att kunna ha aktiviteter under hösten, samtidigt som vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi återkommer!  /Styrelsen

……………………………………………………………………………………………………………………..

Mer Material till hemsidan

Vi ser gärna att ni medlemmar skickar in material till hemsidan som kan vara intressant för andra släktforskare att ta del av.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Ni vet att mycket kan lösas genom att fråga andra via nätet.                                                          Gå med i vår nystartade ”Facebook-grupp”.   Se vidare under NYHETER.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Sala-Heby Släktforskare söker egen lokal.  Mer information under ”Övrigt”

……………………………………………………………………………………………………………………..