(Senast ändrad 2020-11-27)

VÄLKOMMEN TILL  Sala-Heby släktforskare!                                       

Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent. Tag kontakt med Sala-Heby  släktforskare. Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening, 2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare. I dag är vi 176 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.

____________________________________________________

Vi har lovat komma med information ang. höstens aktiviteter. Vi har tre aktiviteter att ta ställning till:

  • Släktforskningens dag 16 jan.
  • Årsmötet
  • Öppet hus, 2021

På grund av att covid-19 har ökat i våra och andra närliggande regioner ser vi oss nödgade att skjuta på samtliga aktiviteter. Det gäller att vara försiktiga, för dom flesta av oss tillhör riskgruppen. Vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi återkommer!  /Styrelsen

______________________________________________________________

Sala-Heby Släktforskare söker lokal, (vi delar gärna lokal med någon annan förening).  Mer information under ”Övrigt”

______________________________________________________________

Mer Material till hemsidan

Vi ser gärna att ni medlemmar skickar in material till hemsidan som kan vara intressant för andra släktforskare att ta del av.

______________________________________________________________