(Senast ändrad 2021-04-15) 

VÄLKOMMEN TILL  Sala-Heby släktforskare!                                       

Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent. Tag kontakt med Sala-Heby  släktforskare. Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening, 2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare. I dag är vi 167 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.

Vi kan fortfarande inte säga någonting om när och hur vi kan ordna årsmötet, ber att få återkomma senare i vår.

På grund av att covid-19 har ökat i våra och andra närliggande regioner ser vi oss nödgade att skjuta på samtliga aktiviteter. Det gäller att vara försiktiga, för dom flesta av oss tillhör riskgruppen. Vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi återkommer!  /Styrelsen

______________________________________________________________

Sala-Heby Släktforskare söker lokal, (vi delar gärna lokal med någon annan förening).  Mer information under ”Övrigt”

______________________________________________________________

Mer Material till hemsidan

Vi ser gärna att ni medlemmar skickar in material till hemsidan som kan vara intressant för andra släktforskare att ta del av. Skicka på adress:  ingha.hansson@gmail.com

______________________________________________________________