(Senast ändrad 2023-01-27) 

VÄLKOMMEN TILL  Sala-Heby släktforskare!                

Är Du intresserad av släktforskning? Det är aldrig för sent. Tag kontakt med Sala-Heby  släktforskare. Föreningen bildades i maj 1988 och hette då Sala släktforskarförening, 2008 ändrades namnet till Sala-Heby Släktforskare. I dag är vi 183 medlemmar. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.

Varför ska jag vara med i en släktforskarförening? Titta på denna video.

______________________________________________________

Västmanlands Släktforskarvecka 2023

10 – 15 juli är det premiär för Västmanlands Släktforskarvecka 2023.
Det är ett nytt arrangemang, där släktforskarföreningarna i Västmanland går ihop och genomför en vecka med släktforskaraktiviteter. Sala-Heby Släktforskare har tilldelats
onsdagen den 12 juli.
Mer information kommer.
_______________________________________________________
Hänt under åren 2014 – 2022
Se bildspel under Historiska aktiviteter
 _________________________________________________
OBS!
I fortsättningen kommer våra medlemsbrev även att presenteras under rubriken
Medlemsbrev, se ovan. (Medlemsbrev januari 2023 inlagt)
_______________________________________________________

Årsmöte 23 mars 2023, se vidare under Aktiviteter 2023
_______________________________________________________

Fr.o.m. 9 december 2022 har vi vår verksamhet i Föreningarnas hus
(f.d. Kaplanen)
Drottninggatan 10 Sala

________________________________________________________
Föreningen säljer Bo Svärds antavlor.

Gå in under rubriken ”Blanketter & Antavlor” och scrolla dig längst ner.

Facebook: Till våran  facebook- grupp: