Tidigare aktiviteter

Medlemsträff 2023-11-24

”Det sitter i väggarna mini”
Reportage ang. Axel Wilhelm Adolf Hörnström vistelse i Sala
  

Trivselträff i Fräbrunn 2023-08-12
 
Klicka på rubriken för att se bilderna.

               Västmanlands släktforskarvecka 10 – 15 juli 2023.

 

 

Kulturnatt i Sala 2023-05-13

Vi deltog på Kulturnatta i Sala idag. Vi hade ett flertal besökare med olika problem. Dagens höjdpunkt var nog när en besökare/medlem fann en av honom länge eftersökt bok. Den eftersökta boken var ”Grällsta släkten” av Kumlin

DNA-Café 2023-04-02

Temadag med skinkmacka 2022-11-30.
37 medlemmar möttes upp för att lyssna på när
Monika Eriksson-Nyhlén berättade om soldaterna i hennes släkt.
Officerare och soldater
– deras liv och bostäder

Sala-Heby Släktforskare berättar hur man börjar släktforska

Sala-Heby släktforskare hade inbjudits den 19:e oktober 2022 av SPF seniorerna i Sala att berätta om släktforskning. Vi presenterade i ett bildspel hur man börjar och vad man kan hitta i de olika arkiven. Mötet var mycket uppskattat och vi fick tre ny medlemmar på kvällen. En del frågor ställdes och en fråga har fått sitt svar. Ett stort tack till Sala SPF för inbjudan. Det är detta som kallas föreningssamarbete.

Medlemsmöte 2021-11-30 i ”Blå salen”
Salas före detta anrika varmbadhus.

Styrelsemöte 2020-06-11

Ett bevis på att det går att ordna styrelsemöten fysiskt trots restriktioner.
Det behövs dock några saker:  Solsken, en pampig ek och att hålla avstånd.

Släktforskningens dag 2020-01-18 i Sala

Medlemsträff i Heby Folkets hus 2019-11-28

Reportage från Åby skola i Saladamm (2019-11-18)

Åby skola i Saladamm

Sala-Heby släktforskare svarade ja på en förfrågan från RIK-skolan (Rörelse, Idrott och Kultur i skola) om vi kunde berätta om släktforskning i skolor. Vi tackade givetvis ja till förfrågan. Åby skola i Saladamm var intresserad.  Vi fastnade för ett upplägg i samförstånd med skolan. Vi började med att presentera oss och vad vi gjorde.  När vi ritade ett upp ett enkelt släktträd så fick eleverna berätta om sina namn. De visste att de hade ärvt sina namn från någon släkting. Vi talade om att skolans adress var ”Assar Janssons väg”. Vi förklarade att gatan var uppkallad efter Assar Jansson, han hade varit lärare mellan 1922 och 1962. Han dokumenterade mycket om Sala. Vi visade hur en församlingsbok såg ut och valde den sida som Assar Jansson fanns på. De kommenterade den livligt. En flicka frågade om hans barn levde fortfarande, vi lovade att återkomma om saken. Två flickor hittade vi adresserna till, skolan lovade att höra med dem om de ville besöka skolan som tillika var deras barndomshem. Vi fick ett mycket positivt besked av Kerstin Rodell som bodde i Norrköping. Hon berättade att hon besöker Sala regelbundet men inte varit in i det huset som hon växte upp i sedan 1965. Besöket bokades in den 18 november.

Vi var ett antal personer som  var lite spända och förväntansfulla på vårt möte den dagen. Sala Allehanda, den lokala tidningen, hade informerats och hade mött upp. Dagen kom och vi mötte varandra på skolgården efter en kort presentation av varandra så var all stelhet bortblåst.

Kerstins gamla flickrum

Kerstin besökte sitt gamla flickrum som nästan såg ut som hon lämnade det för många år sedan.

Rasten var slut och det blev samling i klassrummet där Kerstin berättade med liv och lust om sin pappa och mamma, hur det var att ha pappa som magister och hur en skoldag såg ut i slutet av 1940-talet.
Genom lite släktforskning och lokal kännedom kom vi fram till att Kerstin hade en släkting som gick på skolan. Mötet mellan  dem var mycket hjärtligt.

Clara Kallerman och Kerstin Rodell

Alla inblandade parter var överens om att dagen hade överträffat högt ställda förväntningar. Tror att Kerstin Rodell var den som hade mest trevligt och njöt av dagen trots dimmigt och grått väder.

Sommarmöte i Fredbrunn

 

För större bild klicka på bilden

Favorit i repris 13 juli
Lördagen 13:e juli kl 14.00 samlades vi hos familjen Nyhlén i Frebrunn, Sala
Föreningen höll med sallad, bröd, smör, alkoholfri dryck, varm grill och kaffe.
Deltagarna tog med sig något lämpligt att lägga på grillen. Det gjordes ett besök hos hattmodist Erika Nyhlén. Roger gav oss en historia om Fredbrunn från 1300-talet, fram till i dag.

Järnets dag i Karmansbo 2019-07-06

För större bild klicka på bilden

Öppet hus Sala 2018-10-16

Sala-Heby Släktforskare firar 30 år i Fredbrunn 2018-07-07

För större bild klicka på bilden

Släktforskning i Ransta 2018-03-25

Vaielet Granlund-Valén visar Göran Wallin något intressant.

 

 

 

 

Släktforskningens dag 2018-01-20

Möklintavecka 2014

Gunnar Larsson, ordförande i Möklintas hembygdsförening får hjälp av Yvonne Häggblad Olsson och Sven-Erik Grahn Sala-Heby släktforskare att söka sina rötter.

Sala Släktforskarförening 1998

Gudrun Markström Silfver

Släktforskare sätter kvalitet före kvantitet