GDPR

Med anledning av att den 25 maj 2018 infördes en gemensam lag om registrering av personuppgifter i EU kallad GDPR, dataskyddsförordningen, som ersätter gamla PUL.

Vi, Sala-Heby släktforskare är, enligt den, skyldig att upplysa våra medlemmar om vilka uppgifter vi lagrar om dem. Dessa är:

Namn                                             Adress                                 E-postadress    

Tel/mobilnummer                        Ingångsår                            Betalningsdatum

Kategori (Senior/familj)               Förtroendeuppdrag  Kön   (Anm. 1)

(Anm. 1 Kön är tyvärr en uppgift vi inte kan ta bort i det program vi har)

Dessa uppgifter använder föreningen sig av för att adm. medlemskap och kommunikation med medlemmar.

Vi vidarebefordrar aldrig lämnade uppgifter vidare utan medgivande, valberedningen får tillgång till för dem aktuella uppgifter för att fullfölja deras uppgifter.

Uppgifterna lagras i vårt medlemsregister som handhas av kassör.

Adresser och E-postadresser lagras också hos ordförande i ett webbaserat adressregister för kommunikation med medlemmarna.

Är det någon av dessa uppgifter ni inte vill ha registrerade hos oss ber vi er att kontakta oss så tar vi bort dessa.

Kontaktpersoner:

Ordförande, Sven-Erik Grahn   sven-erik.grahn@telia.com

Yvonne Häggblad-Olsson  yvonne.haggblad.olsson@gmail.com

Sala 4 april 2023

Mvh

Styrelsen för Sala-Heby släktforskare