Höstprogram 2020

På grund av att covid-19 har ökat i våra och andra närliggande regioner ser vi oss nödgade att skjuta på samtliga aktiviteter. Det gäller att vara försiktiga, för dom flesta av oss tillhör riskgruppen. Vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

/Styrelsen