Höstprogram 2021

Föreningen håller på med att planera aktiviteter inför hösten 2021. Eftersom pandemiläget
fortfarande är osäkert, vet vi inte vad som kommer att kunna genomföras. Någon gång i skiftet oktober/november räknar vi med att ha tagit ställning till vilka fysiska arrangemang som blir möjliga. Vi hoppas på det bästa och att föreningens medlemmar kommer att kunna träffas i verkligheten.

/Styrelsen