Vårprogram 2021

På grund av rådande covid-19 pandemin ser vi oss nödgade att skjuta på samtliga aktiviteter.

Det gäller att vara försiktiga. Vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

/Styrelsen