Vårprogram 2021

På grund av rådande covid-19 pandemin ser vi oss nödgade att skjuta på samtliga fysiska aktiviteter. Men försöker starta upp vissa aktiviteter via Zoom, när vi ser att våra medlemmar kommer in på zoom.

Det gäller att vara försiktiga. Vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

/Styrelsen