Kurser

Om du är intresserad av en nybörjarkurs eller fortsättningskurs ta då kontakt med någon av våra handledare:

                                                                                                                            Monika Eriksson-Nyhlén tel. 070 – 492 30 10   MonikaENyhlen@gmail.com

                                                                                                                            Yvonne Häggblad Olsson; tel. 0171 – 44 32 55   yvonne.haggblad.olsson@gmail.com