Kurser

Är du intresserad av dina rötter och vill veta mer om dina förfäder.
Gå en kurs i släktforskning där du lär dig metoder och tekniker
för att söka information om dina förfäder i arkiv och var på nätet du
kan hitta information om varifrån din släkt härstammar.
Du får också lära dig hur du dokumenterar dina uppgifter
(olika släktforskningsprogram som man lägger in resultaten i  osv.)

Vi anordnar både nybörjar- och fortsättnings-kurser.

Anm. Kurserna är för medlemmar och således måste man gå in som medlem i föreningen för att delta. Detta pga. att man innefattas av den försäkring vi har genom Släktforskarförbundet.

Om du är intresserad av en nybörjarkurs eller fortsättningskurs ta då kontakt med vår handledare.


Monika Eriksson-Nyhlén tel. 070 – 492 30 10   MonikaENyhlen@gmail.com