Litteratur

Lästips 

För större bild klicka på bilden

För mera boktips, gå in på Rötter.se

_______________________________________________________

Magasinsgatans vänner
Ett antal grannar boende på Magasinsgatan i Sala har utvecklat en hemsida med syfte att samla in och sprida information om allt som kan vara av intresse runt Magasinsgatan och dess omgivningar.

_____________________________________________________________

Lokalhistoria om Tärna och lite mer 

– om våra två böcker och forskning om några byar och gårdar i Tärna 


Läs mera …
_____________________________________________________________________

Monikas boktips:

Boktips till er som har ¨ Karoliner ¨ i era anor. Krigsarkivet i Stockholm har en bok om de som återvände 1722 från kriget i Poltava.

Biblioteket i Sala har en bok som heter ”Karl XII:s officerare”, biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt.

Bra Böckers bok ¨Karoliner¨, jag hittade min på Antikvariatet i Sala.

Boken ¨Poltava¨, berättelsen om en armés undergång av Peter Englund, också på Antikvariatet i Sala.

_______________________________________________________

Vårt – Sala-Heby Släktforskares – bibliotek

Om du vill låna från föreningen, vänligen kontakta, Sven-Erik Grahn                                      tel. 070-769 20 12  sven-erik.grahn@telia.com

 • En bok om Möklinta socken
 • Alla släktforskares årsböcker
 • Från 1800-talets HUDDUNGE  av Axel Johansson
 • Grellsta släkten
 • Isätrabygden Forntid – Nutid från 1850-2001 och 2004
 • Liten utredning om släkten Wiberg, Ransta
 • Släkten Moëll 1571 – 1895  (fotostatkopior tagna på del av  Släkten Moëll)
 • Släkthistoriskt forum
 • 1896 års män i ord och bild. (Utdrag från förordet: Ett jubileumsverk som avser att i ord och bild hylla och vara ett minne för 1946 års femtioåringar. Med sina biografiska data, representerande män inom skilda samhällsklasser, utgör det också ett försök att åt eftervärlden bevara en genomsnittsbild av de svenska män, vilka nått livets middagshöjd och alltså nu bära en stor del av ansvaret för vårt lands framtid)
 • Anders Diös bygger i Sala
 • Byar och gårdar i Garbo Socken
 • En Smålandssocken emigrerar
 • Fragment, om ett liv och en släkt
 • Hur hittar jag mitt torp?
 • Jugansbo förr och nu
 • Järnbrik i Ramsjö och Molnebo (Sammanställda anteckningar från mina amatörmässiga forskningar i vår bygds historia. Karl-Erik Fredriksson)
 • Liv och leverna i Stampers (Sammanställt av Maj-Britt Johansson, Maj Olsson och Vaieleth Granlund-Valén)
 • Soldater i Salbohed (Sammanställt av Maj-Britt Johansson, Maj Olsson och Vaieleth Granlund-Valén)
 • Mina anor från Möklinta i Västmanland (av Lars Brynielsson)
 • Dagbok Erik Fredriksson 1880 – 1928 (Avskrift ur en gammal dagbok från Heby, Erik Fredriksson & Kenth Hansson)
 • Norr Salbo By och Westmanlands regemente
 • Norrby Socken; Berättelser minnen och skrönor
 • Norrby Socken; Bykistor och privatarkiv
 • Sala innerstad (1700 till mitten av 1900-talet)
 • Släktkrönika 1605 – 1953
 • Kongl. Maj:ts nådiga Stadga angående försvarslöse och till allmänt arbete förfallne personer: Gifwen Stockholms Slott den 29 maj 1846.

______________________________________________________________
Andra föreningstidskrifter: