Årsmöte 2019

Sala-Heby släktforskares årsmöte ägde rum på Föreningarnas hus i Sala. Föreningens ordförande hälsade dagens gäst Peter Niwong samt ett 25-tal medlemmar välkomna. Innan förhandlingarna började, hölls en tyst minut för de under verksamhetsåret avlidna medlemmar. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Erik Grahn och att skriva protokoll valdes Hans Johansson.

Till styrelse för år 2019 valdes: ordf. Sven-Erik Grahn, sekreterare Monica Eriksson-Nyhlén, kassör Yvonne Häggblad-Olsson, ledamöter Hans-Lennart Hansson och Elsa Johnsson.

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och smörgåstårta, då det diskuterades släktforskning, kanske någon gammal släktgåta löstes.

När kaffet och smörgåstårtan hade avnjutits berättade förbundsstyrelseledamoten Peter Niwong för mötesdeltagarna vad förbundet erbjuder föreningarna och dess medlemmar.

Peter Niwong och Hans Johansson