Styrelsen och funktionärer


Ordförande, Sven-Erik Grahn                                                                 
tel. 070-769 20 12  sven-erik.grahn@telia.com                                                         


Ledamot, Sekreterare, Claes Wannberg;                                                                             
tel. 072 – 244 75 37   claes.wannberg@gmail.com


Ledamot, Kassör, Yvonne Häggblad Olsson;                                                                   
tel. 070 – 817 86 37   yvonne.haggblad.olsson@gmail.com


Ledamot, Monika Eriksson-Nyhlén;                                                                                   
tel. 070 – 492 30 10   MonikaENyhlen@gmail.com


Ledamot, Kent Nilsson;
tel. 072 – 573 92 58 kent_zon@hotmail.com


Suppleant, Gert Malm; 
tel. 073 – 060 41 88  gertmalm@hotmail.com


Suppleant, Sören Johansson
tel. 070 – 214 99 25  soren_96@msn.com

Funktionärer:

Revisorer

Revisor, Aina Eriksson;                                                                                                       
tel. 072 – 321 48 80  aina.eriksson@telia.com


Revisorsupleant, Anita Larsson;
tel. 0707415713  anitalarsson.konsult@gmail.com

Valberedning:


Hans Lennart Hansson                                                  
tel. 076 – 314 31 31   ingha.hansson@gmail.com


Tim Höglund (Sammankallande)
tel. 070 – 346 34 44    timh.@telia.com

Webbredaktion;


Webbansvarig; Hans Lennart Hansson;                                                 
tel. 076 – 314 31 31   ingha.hansson@gmail.com